بایگانی

Posts Tagged ‘هر مثقال سیر اونس پوند چند گرم’

تبدیل واحدهای مختلف به یكدیگر

ژانویه 20, 2010 51 دیدگاه

* دما (Temperature)

دما دارای دو واحد كاربردی سلسیوس یا سانتی گراد و فارنهایت است.

– هر درجه ی سانتی گراد(سلسیوس) برابر با 33.8 درجه فارنهایت » 1C = 33.8F
– هر درجه فارنهایت برابر منفی 17.22 درجه سانتی گراد(سلسیوس) است » 1F=-17.22C

یك مثال: دمای طبیعی بدن 37 درجه سلسیوس یا 98.6 درجه فارنهایت است.

* طول (Length)

واحدهای كاربردی طول عبارتند از متر ، پا ، اینچ و مایل كه یكای طول در سیستم SI متر است، از پا بیشتر برای ارتفاع از سطح زمین استفاده می شود، اینج هم كه در اندازه گیری صفحات تلویزیون و مانیتور رایج است و مایل در بسیاری از كشورها به جای كیلومتر استفاده می شود(مثلا فاصله ی بین دو شهر و …).واحد دیگری به نام یارد (Yard) نیز برای مسافت به كار می رود كه تقریبا برابر متر است.

– هر اینچ برابر 2.54 سانتی متر است » 1inches= 2.54 centimeter
– هر فوت(پا) برابر 30.5 سانتی متر است » 1feet = 30.5 centimeter
– هر مایل برابر 1.6 كیلومتر است » 1mile = 1.6 kilometer
– هر یارد برابر 91.44 سانتی متر است » 1Yard = 91.44centimeter

چند مثال: وقتی هواپیمایی در ارتفاع 2500 پایی حركت می كند ارتفاع آن تقریبا معادل 762 متر است.
اگر فاصله ی بین دو شهر 300 مایل باشد فاصله آن دو شهر تقریبا معادل 483 كیلومتر است.
قطر یك تلویزیون 21 اینچی تقریبا معادل 53.5 سانتی متر(حدود نیم متر) است.

* وزن (Weight)

وزن نیز دارای واحدهای متفاوتی است از جمله كیلوگرم و گرم، اونس(Ounce)، پوند(Pound)، تن(Tonne) و … است. البته واحدهایی مثل سیر و مثقال نیز در كشورمان وجود دارد كه برای مواد ارزشمند مثل زعفران، طلا و… كاربرد دارد. گرم و كیلوگرم  رایج ترین واحدهای اندازه گیری اند، اونس بیشتر در مورد وزن طلا(در جهان) به كار می رود.

– هر مثقال برابر 4.7 گرم است » 1 مثقال=4.7 گرم
-هر سیر برابر 75 گرم است » 1 سیر=75 گرم
– هر اونس برابر 28.35 گرم است » 1ounce = 28.35grams
– هر پوند برابر 453.56 گرم است » 1pound = 453.56grams
– هر تن برابر 1000 كیلوگرم است » 1tonne = 1000Kilograms

چند مثال: وقتی گفته می شود هر اونس طلا در بازار جهانی به فلان قیمت فروش رفت یعنی هر 28.35 گرم طلا.
وقتی گفته می شود یك ماشین 12 تن وزن دارد یعنی وزن آن معادل 12000 كیلوگرم است.
اگر شما به بازار بروید و 2 مثقال زعفران خریداری كنید وزن زعفران معادل 9.4 گرم است.
اگر شما 2 سیر دارچین(یك ماده گیاهی) خریداری كنید وزن دارچین معادل 150 گرم است.

* حجم(Volume)

برای حجم واحد هایی از جمله گالن(بشكه)، لیتر، سی سی ، سانتی متر مكعب و… به كار می رود. حتما شنیده اید كه گالن بیشتر برای خرید و فروش نفت در بازار جهانی به كار می رود، لیتر كاربردهای زیادی دارد و از جمله ی آن در مورد بنزین و … است.

– هر گالن( = Gallon) برابر 3.78 لیتر است » 1gallon = 3.78 liter
تبصره: دو نوع واحد گالن داریم یكی آمریكایی (US Gallons) و دیگری انگلیسی(UK Gallons) آنچه كه در بالا گفته شد گالن آمریكایی است كه رواج بیشتری دارد.( هر گالن انگلیسی معادل 4.55 لیتر است.)

– هر بشكه معادل 42 گالن است يا  به عبارتي هر بشكه معادل 159 ليتر است.
– هر لیتر معادل 1000 سانتی متر مكعب است » 1Litre = 100 Cm3
– سی سی ، میلی لیتر و سانتی متر مكعب معادل هم هستند » CC = Mililiter = Cm3

چند مثال: وقتی گفته می شود هر بشكه نفت خام دریای شمال در بازار جهانی فلان قدر دلار به فروش رفت منظور همان 3.78 (تقریبا 4 ) لیتر است.
روی بطری نوشابه ی یك نفره نوشته شده 250 سی سی می توانیم بگوییم 250 میلی لیتر یا 250 سانتی متر مكعب.

* سرعت (Speed)

برای سرعت واحد های متفاوتی وجود دارد كه رایج ترین آن كیلومتر بر ساعت(Km/h) است، در فیزیك از یكای دیگری بیشتر استفاده می شود كه متر بر ثانیه است(m/s) كه واحد بین المللی SI نیز هست و یكای دیگری كه در كشورهای اروپایی و آمریكا رایج است مایل بر ساعت است.

– هر مایل بر ساعت معادل 1.6 كیلومتر بر ساعت است » 1Mile/Hour = 1.6Kilometer/Hour
– هر متر بر ثانیه معادل 3.6 كیلومتر بر ساعت است » 1Meter/Second = 3.6Kilometer/Hour

یك مثال: وقتی گفته می شود اتومبیلی با سرعت 100 مایل بر ساعت در حركت است سرعت آن معادل 160 كیلومتر بر ساعت است.

* قدرت (Power)

برای قدرت دو واحد كاربردی داریم یكی كیلو وات(Kilowatt) و دیگری اسب بخار(Horsepower) كه اسب بخار بیشتر در مورد قدرت موتور اتوموبیل به كار می رود.

– هر اسب بخار معادل 0.735 كیلووات است » 1Horsepower = 0.735Kilowatts

یك مثال: وقتی گفته می شود قدرت موتور فلان اتوموبیل 3000 اسب بخار است قدرت آن معادل 2206.5 كیلووات است.


Advertisements